Ochrana osobních údajů

Provozovatel ČESBYZu plně respektuje právo na soukromí zakotvené v Ústavě České republiky. S ohledem na tuto skutečnost uchováváme veškeré Vaše soukromé údaje v tajnosti a bez Vašeho svolení nebudou nikdy předány třetí osobě (výjimku tvoří případy, kdy jsme k tomu povinni – viz níže). Naopak údaje veřejné, o kterých si sami rozhodnete, že je chcete publikovat prostřednictvím svého osobního profilu na ČESBYZu, zveřejníme na portále ČESBYZ. Uživatel má možnost sám si individuálně nastavit míru zabezpečení ochrany svých dat a za toto vlastní nastavení nese odpovědnost.
Provozovatel platformy Česbyz tímto prohlašuje, že splnil svou povinnost a oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem:  00041279.
Uživatel souhlasí, aby ČESBYZ shromažďoval a zpracovával jeho osobních údaje. S osobními údaji Uživatelů je nakládáno v souladu s zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby ČESBYZ používal jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. ČESBYZ neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data Uživatelů žádné třetí straně s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.